English
Реализация недвижимости и сопровождение сделок с недвижимостью

Тематика статей

Новости rss

ПРИЗЫВ в Армию 2018. Как получить отсрочку. Адвокат

С 01 апереля и 01 октября 2018 года объявлен призыв в украинскую армию.

Согласно Указа Президента Украины будут призваны молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет.

В дальнейшем планируют увеличить призывной возраст до 30 лет.

Как получить отсрочку от службы и избежать призыва? 

Адвокаты АКБ "ЕМП" оказывают защиту по уголовному делу в Молдове и ПМР

Международные адвокаты по уголовным делам Адвокатско-консалтингового бюро ""Единое Международное Партнерство" Александр Евсютин и Геннадий Скворцов оказывают правовую помощь нашему клиенту из Приднестровской Молдавской Республики в городе Кишиневе Республики Молдова.

Справедливость торжествует! Дело Коваля закрыто
Дело против гражданина Украины Коваля Олега было просто закрыто, и все обвинения были сняты! Справедливость победила!
Архив новостей

rss2email
НовостиСтатьи

Адвокат по БАНКОВСКИМ И КРЕДИТНЫМ спорам

+38 (044) 333-91-06 , +38 (066) 911-06-40 (vodafone), +38 (068) 911-06-40 (kievstar), +38 (063) 911-06-40 (lifecell) , Viber, e-mail: info@donadvocat.com

АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА

+38 (044) 333-91-06 , +38 (066) 911-06-40 (vodafone), +38 (068) 911-06-40 (kievstar), +38 (063) 911-06-40 (lifecell) , Viber, e-mail: info@donadvocat.com

Статьи

Решение Ленинского районного суда о признании кризиса форс-мажором и внесении изменений в кредитный договор на основании ст. 652 ГК

Справа № 2-2178/2009 р.

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2009 року Ленінський районний суд м. Луганська в складі:

головуючого: Попової О.М.,
при секретарі: Жданової Ю.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Луганська цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», третя особа Луганська регіональна торгово-промислова палата, про зобов’язання розстрочити виконання зобов’язання,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2009 року до Ленінського районного суду м. Луганська надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», третя особа Луганська регіональна торгово-промислова палата, про розстрочення виконання зобов’язання.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що 12.01.2007 року між ним та Акціонерним комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» був укладений кредитний договір №550-3/1-000783.
Предметом даного договору були грошові кошти у сумі 59 400,00 доларів США, зі сплатою 13 % річних за користування кредитом.

Позивач зазначає, що з моменту укладання кредитного договору до звернення до суду із вказаним позовом він добросовісно виконував усі умови передбачені цим договором. Проте на сьогодні він не має можливості у повному обсязі виплачувати відсотки та основну заборгованість за кредитним договором від 12.01.2007 року №550-3/1-000783 з багатьох причин, а саме у зв’язку із фінансовою кризою у світі та в Україні на сьогодні, збільшенням інфляції на грошовій одиниці, безробіттям позивача, збільшенням курсу долару США по відношенню до гривні за станом на дату укладення договору, на 12.01.2007 року складав 505,0000 грн. за 100 доларів США, а з 01.01.2009 - складає 770,0000 грн. за 100 доларів США, що суттєвою зміною обставин, а саме збільшення вартості долара США відносно до національної валюти – гривні більш ніж на 50 %, зазначає, що на невиконання обов'язків за договором впливають несприятливі зовнішні умови, а саме: вкрай негативна риночна кон'юнктура ринку в Україні, яка стосується зупинки виробництва, споживчої потреби, що впливає на трудову занятість населення та скорочення штатів та закриття підприємств, розвиток кризисних явищ в економіки України, внаслідок чого позивач не має можливості виконувати належним чином свої обов'язки перед відповідачем у частині своєчасного перерахунку грошових коштів, у тому числі уплати процентів за користування кредитом, погашення тіла кредиту та відсотків згідно графіку погашення відповідно до умов кредитного договору.

Позивач просить зобов’язати відповідача, Акціонерний комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» розстрочити йому виконання зобов’язання за кредитним договором від 12.01.2007 року №550-3/1-000783 за основним боргом на 24 місяця, а за відсотками на 12 місяців, зобов’язати третю особу, Луганську регіональну торгово-промислову палату, видати свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) згідно з умовами договору кредиту від 12.01.2007 року №550-3/1-000783.

14.10.2009 року представником позивача була подана до суду заява про внесення змін до предмету позову та уточнення позовних вимог. В зазначеній заяві представник позивача просив суд зобов’язати відповідача відстрочити позивачу виконання зобов’язання за кредитним договором від 12.01.2007 року №550-3/1-000783 за основним боргом на 24 місяця, а за відсотками на 12 місяців, зобов’язати третю особу, Луганську регіональну торгово-промислову палату, видати свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) згідно з умовами договору кредиту №550-3/1-000783 від 12.01.2007 року.

Представник відповідача позов не визнав. Суду надав заперечення проти позову в яких зазначив, що фінансова криза у світі та в Україні, а також те що позивач займається нерухомістю та не отримує на сьогодні достатнього прибутку не може вважатися обставиною непереборної сили, вказав, що позивачем не запропонований графік погашення заборгованості за кредитним договором. Також суду пояснив, що відповідно до протокольного рішення засідання кредитного комітету АКБ «Укрсоцбанк» від 03.06.2009 року №59 позивачу запропоновані відповідні варіанти реструктуризації заборгованості, просив у задоволені позовних вимог відмовити у повному обсязі.

24.11.2009 року представник відповідача подав заперечення на заяву позивача про внесення про внесення змін до предмету позову та уточнення позовних вимог в яких зазначив, що не згоден із зміненими позовними вимогами позивача оскільки боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання, зазначив, що позивач не довів обставини настання випадку непереборної сили, просив у задоволені позовних вимог ОСОБА_1 відмовити у повному обсязі.

Представник третьої особи, Луганської регіональної торгово-промислової палати позов не визнав, надав суду пояснення від 30.07.2009 року за позовною заявою у яких вказав, що Луганській регіональній торгово-промисловій палаті для дослідження фінансово-економічної ситуації в Україні яка об’єктивно несприятливо могла позначитись на неможливості належним чином виконувати позивачем свої зобов’язання перед відповідачем за кредитним договором потрібні відповідні документи, а саме: копія кредитного договору з додатками, копії усіх платіжних документів та квитанцій за кредитним договором, копія договору купівлі-продажу нерухомості, копія паспорту та ідентифікаційного коду, фінансові документи позивача з часу укладення кредитного договору до часу подання позовної заяви до суду, документальне підтвердження об’єктивних перешкод для належного виконання позивачем договірних обов’язків перед відповідачем. Однак в подальшому третя особа вимоги позивача фактично виконала, та 21.09.2009 року видала йому свідоцтво про настання з січня 2009 року обставин непереборної сили (форс-мажору).

Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача, представника позивача, представника відповідача, представника третьої особи вважає позов таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 12.01.2007 року між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» був укладений договір кредиту №550-3/1-000783.

Відповідно до п. 1.1 зазначеного договору відповідач надає позивачу у тимчасове користування та умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 59 400 доларів США, зі сплатою 13 відсотків річних за перший рік, подальший розмір процентів за користування кредитом підлягає щорічному перегляду, з кінцевим строком погашення 11.01.2022 року.

Згідно п. 1.2. договору кредиту, кредит надається позивачу на споживчі цілі.

В судовому засіданні встановлено, що за зверненням ОСОБА_1 від 14.09.2009 року з проханням підтвердити настання обставин непереборної сили (форс-мажору) по виконанню зобов’язань, що витікають із кредитного договору №550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», Луганською регіональною торгово-промисловою палатою видано свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2.

Відповідно до вказаного свідоцтва Луганська регіональна торгово-промислова палата підтверджує позивачу настання з січня 2009 року обставин непереборної сили (форс-мажору), внаслідок прямого та суттєвого негативного впливу на фінансовий стан позивачки кризових явищ в фінансово-економічній сфері України, що об’єктивно перешкоджає позивачу виконувати свої обов’язки перед відповідачем належним чином в частині своєчасного перерахування грошових коштів які витікають з кредитного договору №550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року.

Дату закінчення строку дії обставин непереборної сили (форс-мажору) на момент видачі свідоцтва встановити не являється можливим.


Дане свідоцтво Луганська регіональна торгово-промислова палата обґрунтовує тим, що вивчивши надані позивачем документи, було встановлено, що позивач на момент укладення кредитного договору працював в ТОВ «Веста» менеджером та заробітна плата, яку позивач там отримував була його єдиним джерелом доходу. В вересні 2008 року позивач був звільнений та до даного часу є безробітним.

Луганська регіональна торгово-промислова палата у свідоцтві про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2, вказує, що документальним підтвердженням складної фінансово-економічної ситуації в Україні, яка об’єктивно, несприятливо відобразилася на неможливості належним чином виконувати позивачем своїх обов'язків є:

- Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.10.2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України»;
- Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 року;
- дані експрес – випуску Держкомстату України від 01.12.2008 року про падіння валового об’єму виробництва та споживчого попиту, в тому числі по регіону Луганської області в листопаді в порівнянні з серпнем 2008 року на 35-37 %;
- данні Луганського обласного державного управління статистики від 05.01.2009 року про падіння загального споживчого попиту по регіону Луганської області за листопад-грудень 2008 року по відношенню до жовтня 2008 рок на 29,5%;
- офіційні данні Луганського обласного центру зайнятості про кількість безробітних в Луганській області станом на 12.12.2008 року: ріст кількості безробітних за період вересень-листопад на 53%, кількість претендентів на одну вакансію – 9 чоловік, різке зменшення числа вакансій – за жовтень на 6%; за листопад – на 19%;
- данні НБУ про різке підвищення курсу долара США у порівнянні з датою укладення договору та датою виконання зобов’язань, а саме, на дату укладення договору складав на 12.01.2007 року 505,0000 грн. за 100,00 доларів США та далі змінювався: на 01.11.2008 року – 576,0400 грн. за 100,00 доларів США, на 01.12.2008 року – 687,7700 грн. за 100,00 доларів США, на 01.01.2009- 01.05.2009 року – 770,0000 грн. за 100,00 доларів США, на 01.06.2009 року – 761,8500 грн. за 100,00 доларів США, на 01.07.2009 року – 764,0500 грн. за 100,00 доларів США, на 01.08.2009 року – 764,0500 грн. за 100,00 доларів США, на 01.09.2009 року – 798,9000 грн. за 100,00 доларів США, що є суттєвим зміненням обставин, а саме збільшення курсу долару США по відношенню до національної валюти – гривні більш ніж на 50 %.
- рішення Луганської обласної ради №25/12 від 27.11.2008 року про соціально-економічну ситуацію в Луганській області та заходах по мінімізації наслідків фінансової та економічної кризи на економіку Луганської області;
- рішення виконавчого комітету Луганської міської ради №30 від 11.02.2009 року про заходи щодо мінімізації наслідків фінансової та економічної кризи в місті Луганську.

Рішенням РНБО від 20.01.2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України» НБУ було запропоновано забезпечувати додержання валютного курсу, визначеного основними засадами грошово-кредитної політики. Зазначена вимога НБУ виконана не була.

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України», одним із основних направлень державної політики в економічні сфері є забезпечення внутрішньої і зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів вкладників, фінансового ринку, що державою не було забезпечено.

Щодо встановлення обставин непереборної сили суд виходить з наступного.

Факт непереборної сили має бути засвідчений у встановленому чинним законодавством України порядку.

Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України, зокрема, засвідчує обставини форс-мажору відповідно до умов зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України, а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні.

Відповідно ж до статті 11 цього ж Закону торгово-промислові палати мають право проводити незалежну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а також з інших питань, що стосуються прав та інтересів підприємців, здійснювати інші повноваження, що не суперечать законодавству України. Права торгово-промислових палат закріплюються в їх статутах і реалізуються у порядку, передбаченому законодавством України.


В судовому засіданні встановлено, що Луганська регіональна торгово-промислова палата діє на підставі статуту, зареєстрованого управлінням юстиції у Луганській області 14.07.1998 року №1, із змінами та доповненнями від 16.05.2003 року. Вказаний статут погоджено із змінами та доповненнями Президією Торгово-промислової палати України, протокол №36(6) від 16.04.2003 року.

Відповідно до п. 2.1.20 статуту, Луганська регіональна торгово-промислова палата надає юридичні послуги юридичним та фізичним особам, вивчає обставини форс –мажору та готує документи відповідно до умов зовнішньоторговельних угод та контрактів українських суб’єктів підприємницької діяльності та чинного законодавства України.

Суд, дослідивши свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2, видане Луганською регіональною торгово-промисловою палатою, статут Луганської регіональної торгово-промислової палати доходить до висновку про наявність повноважень у Луганської регіональної торгово-промислової палати вивчати обставини форс-мажору та готувати документи відповідно до умов зовнішньоторговельних угод та контрактів українських суб’єктів підприємницької діяльності та чинного законодавства України, а відтак доводи відповідача про відсутність повноважень у Луганської регіональної торгово-промислової палати щодо вивчення обставини форс-мажору та підготування відповідних документів, суд вважає безпідставними.


Оцінюючи наданий відповідачем лист Прокуратури Луганської області від 04.11.2009 року щодо законності видачі Луганською регіональною торгово-промисловою палатою свідоцтв про настання обставин форс-мажору для позивальників кредитних договорів, приймаючи до уваги довідку Луганської РТПП від 13.11.2009 року №25.15-897, що посадові особи Луганської РТПП прокуратурою Луганської області по заяві АКБ «Укрсоцбанк» до відповідальності не притягувалися, суд доходить до висновку, що даний лист не містить доказів які б свідчили про незаконність видачі Луганською регіональною торгово-промисловою палатою свідоцтва про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2.

Оцінюючи обґрунтованість та документальне підтвердженням складної фінансово-економічної ситуації в Україні, яка об’єктивно, несприятливо відобразилася на неможливості належним чином виконувати позивачем своїх обов'язків, враховуючи, що існування фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн є загальновідомим фактом, приймаючи до уваги Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.10.2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України», Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 року, данні НБУ про різке підвищення курсу долара США у порівнянні з датою укладення договору та датою виконання зобов’язань, суд доходить до висновку про доведеність позивачем обставин, які є об’єктивною підставою, що перешкоджає належним чином виконувати позивачем свої зобов’язання за договором кредиту № 550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року .

Загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність (п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

З урахуванням наведеного, приймаючи до уваги істотну зміну обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, враховуючи, що сторони не могли це передбачити, суд вважає за можливе задовольнити вимогу позивача та зобов’язати Акціонерний комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» відстрочити виконання зобов’язання ОСОБА_1 за договором кредиту № 550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року .

Оскільки відповідно до Свідоцтва про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2 д ату закінчення строку дії обставин непереборної сили (форс-мажору) на момент видачі свідоцтва встановити не являється можливим, суд вважає за можливе, з урахуванням вимог розумності, відстрочити виконання зобов’язання ОСОБА_1 за договором кредиту № 550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року за основним боргом на 24 місяця, за відсотками на 12 місяців.

Вимога позивача щодо зобов’язання Луганську регіональну торгово-промислову палату видати свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) задоволенню не підлягає оскільки вказане свідоцтво видане позивачу під час судового розгляду позовної заяви.

Керуючись ст.ст. 1, 10, 11, 57, 60, 209, 212-215, 218 ЦПК України, ст.ст. 3, 617, 652 Цивільного кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», третя особа Луганська регіональна торгово-промислова палата, про зобов’язання відстрочити виконання зобов’язання задовольнити частково.

Зобов’язати Акціонерний комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» відстрочити виконання зобов’язання ОСОБА_1 за договором кредиту № 550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року за основним боргом на 24 місяця, за відсотками на 12 місяців.

В іншій частині позову - відмовити за його необґрунтованістю.

Заява про апеляційне оскарження рішення може бути подана до апеляційного суду Луганській області через Ленінський місцевий суд м. Луганську протягом десяти днів від дня його проголошення. Апеляційна скарга на рішення може бути подана протягом двадцяти днів після подачі заяви про апеляційне оскарження.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк, рішення набирає законної сили після закінчення цього строку.

Суддя Попова О.М.

Источник:EIP group

© Если источник не указан, то авторское право принадлежит сайту donadvocat.com, прямая ссылка на который обязательна при копировании или использовании любых его материалов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ и СУДАХ:

(кабинет министров, прокуратура, МВД,  налоговая, МИД, посольства, все судебные инстанции, ЕСПЧ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСАЛТИНГ (ИНВЕСТИЦИИ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ, ИММИГРАЦИЯ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН):

(Северная и Южная Америка, Западная и Восточная Европа, Южная и Восточная Азия, Австралия, Африка, СНГ и Украина)

 Мы всегда на связи:  

+38 (044) 333-91-06 , +38 (066) 911-06-40 (vodafone), +38 (068) 911-06-40 (kievstar), +38 (063) 911-06-40 (lifecell) , Viber, e-mail: info@donadvocat.com

 ПРЕСС-ЦЕНТР TV        ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ON-LINE

 

 

Вернуться к списку статей