English
Недвижимость

Тематика статей

Новости rss

Екстренная консультация при задержаниях ТЦК и СП (военных комисариатов)
Нужна екстренная консультация, задержания ТЦК и СП, военных комисариатов, адвокат ТЦК, ТЦК адвокат, юрист ТЦК и СП, юрист ТЦК , ТЦК та СП?
Приглашаем адвокатов в партнерство. Коворкинг для адвокатов в разных города. Международная юридическая сеть
Наша компания предоставляет возможность адвокатам работать удаленно или в своем регионе, не переживая за наличие клиентов, предоставляя возможность принимать клиентов в центре вашего города по мере необходимости.
Курс правовой самозащиты. Правовая самооборона
Правовая самозащита, адвокат Евсютин, правовая самооборона, курс правовой самозащиты адвоката Евсютина, самооборона
Если Вас задержали
Если вас задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления у вас есть право на защиту, вы можете осуществлять самостоятельно или привлекая адвоката.
Миграция и защита бизнеса, международное масштабирование и сопровождения проектов
Миграция и защита бизнеса, международное масштабирование и сопровождение проектов United interntional Partners (Единые международные Партнеры)
Адвокат профессия. Юристом теперь может быть каждый

Адвокат – это профессия, требующая от её обладателя, высокого уровня образования, интеллекта и жизненного опыта. Достигаются и приобретаются такие качества, в результате всего жизненного пути и профессиональной деятельности самого адвоката. Но ты тоже можешь научиться себя защищать.

Адвокат о вопросах проблемной недвижимости Донбасса на радио "Вести"

О недвижимости, юрист по недвижимости, юрист о недвижимости, как выбрать недвижимость, покупка недвижимости, адвокат по недвижимости. Купить недвижимость правильно.

Навчальний курс: Правовий самозахист в умовах воєнного стану, правовий самозахист, правова самооборона, курси з права Україна
Назва курсу: "Правовий самозахист в умовах воєнного стану" 1. Визначення воєнного стану та його наслідки для громадян. 2. Права та обов'язки громадян під час воєнного стану. 3. Як поводитись під час затримання, обшуку та арешту. 4. Як правильно вести себе під час допиту та інтерогації. Як звернутись до адвоката та отримати правову допомогу безоплатно. 5. Як звернутись до правоохоронних органів та суду у разі порушення прав.
Посилення відповідальності військових. Зміни до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Це проект № 8271
Увольнение c воинской службы студентов, призванных на службу в время действия военного положения
По поводу увольнения студентов, призванных на службу в время действия военного положения. Пока им уволиться просто так не возможно. То есть они не подлежат призыву, но если уже попали на службу, то уволится на основании обучения не могут. Изменить ситуацию может законопроект о внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в части увольнения студентов, ассистентов-стажеров и аспирантов.
Архив новостей

rss2email
НовостиСтатьи

Адвокат ОНЛАЙН / АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА / Статьи

E-mail:  [email protected]

Адвокат (юрист) ТЦК и СП. Екстренная консультация при задержаниях

Консультація та правова допомога адвоката з питань мобілізації, призову, проведення медичних оглядів, ВЛК, звільнення, оскарження дій командування військових підрозділів та інші справи, пов'язані з військовим обліком та проходженням військової служби.

Адвокат ТЦК та СП у місті Київ зможе у будь-який час за попередньо оформленим договором вжити заходів до відновлення порушених прав особи, яку намагаються вручити незаконний порядок денний.

Адвокат по ТЦК (адвокат мобілізація Київ, військовий адвокат Київ) має виключно позитивні відгуки та величезну позитивну практику у протидії притивоправним діянням. Вартість правової допомоги від 500 грн.

Для отримання попередньої консультації або підписання договору на майбутню екстрену консультацію ви можете написати на електронну пошту: [email protected]

 

Надання правової допомоги особам, яких незаконно затримують на вулицях співробітники поліції, ТЦК та СП (військових комісаріатів), та намагаються їх незаконно затримати і вручити незаконну повістку є важливою та актуальною проблемою в Україні.

Згідно з Конституцією України, кожен громадянин має право на свободу та особисту недоторканість. Незаконна затримка або утримання особи є порушенням цих прав. Тому, якщо Ви стали свідком таких дій, Вам необхідно негайно звернутися до адвоката, який зможе захистити Ваші права та інтереси.

Адвокат надасть правову допомогу у вирішенні питань, пов'язаних з незаконним затриманням, у тому числі:

 - звернення до правоохоронних органів з вимогою звільнення затриманої особи;

- складання скарги до поліції, ДБР, прокуратури щодо порушення прав та свобод громадян;

- захист прав затриманої особи в суді;

- оскарження дій співробітників районних териториальних центрів комплектування до вищіх органів військового управління;

- відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконною затримкою.

Крім того, адвокат може надати консультацію щодо прав та обов'язків громадян у разі затримки, а також допомогти у вирішенні інших правових питань.

Незаконна затримка та утримання особи є серйозним порушенням прав людини та громадянина. Тому, якщо Ви стали свідком таких дій, необхідно негайно звернутися до адвоката, який зможе захистити Ваші права та інтереси. Не дозволяйте порушувати Ваші права та свободи!


Наши адвокати можуть надати екстренну консультацію на протязі одного року за попередньо укладеним договором. Договір можна оформити онлайн в електронному виді або з застосуванням ЕЦП. Ви можете роздрукувати його основну частину та використовувати у спілкуванні із представниками державних установ та органів. У додатку будуть зазначені приблизні розцінки на інші види правової допомоги.

У 80% випадків проблема вирішується після отримання екстренної професійної консультації. Якщо конультація потрібна негайно напишіть на +380504776383 в Telegram.

Консультацію надає адвокат із стажем військової служби у Військовій прокуратурі Луганського гарнізону та Внутрішніх військах, бувший слідчий прокуратури, прокурор по нагляду за спеціальними підрозділами Служби безпеки України та органів внутрішніх справ, які здійснюють боротьбу з організованої злочинністтю і корупцією, бувший директор регыонального центру безоплатної вторичної правової допомоги при Міністерстві юстиції Олександр Миколайович Євсютін (www.evsutin.com).

Адвокат ТЦК и СП в городе Киев

Консультация и правовая помощь адвоката по вопросам мобилизации, призыва, проведения медицинских осмотров, ВЛК, увольнения, обжалования действий командования военных подразделений и другие дела, связанные с военным учетом и прохождением военной службы.

Адвокат ТЦК и СП в городе Киев сможет в любое время по предварительно оформленному договору принять меры к восстановлению нарушенных прав лица, пытающегося вручить незаконную повестку дня.

Адвокат по ТЦК (адвокат мобилизация Киев, военный адвокат Киев) имеет исключительно положительные отзывы и огромную положительную практику в противодействии противоправным действиям.

Стоимость правовой помощи от 500 грн.

Для получения предварительной консультации или подписания договора на предстоящую экстренную консультацию вы можете написать по электронной почте: [email protected]

Оказание правовой помощи лицам, которых незаконно задерживают на улицах сотрудники полиции, ТЦК и СП (военных комиссариатов), и пытаются их незаконно задержать и вручить незаконную повестку, является важной и актуальной проблемой в Украине.

Согласно Конституции Украины каждый гражданин имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Незаконная задержка или удержание личности является нарушением этих прав. Поэтому если Вы стали свидетелем таких действий, Вам необходимо немедленно обратиться к адвокату, который сможет защитить Ваши права и интересы.

Адвокат предоставит правовую помощь в решении вопросов, связанных с незаконнsм задержанием, в том числе:

- обращение в правоохранительные органы с требованием освобождения задержанного лица;

- составление жалобы в полицию, ГБР, прокуратуру о нарушении прав и свобод граждан;

- защита прав задержанного в суде;

- обжалование действий сотрудников районных территориальных центров комплектования в высшие органы военного управления;

- возмещение материального и морального вреда, причиненного незаконным задержадержанием.

Кроме того, адвокат может предоставить консультацию по правам и обязанностям граждан в случае задержания, а также помочь в решении других правовых вопросов.

 

Незаконное задержание и содержание человека является серьезным нарушением прав человека и гражданина. Поэтому, если вы стали свидетелем таких действий, необходимо немедленно обратиться к адвокату, который сможет защитить ваши права и интересы. Не разрешайте нарушать Ваши права и свободы!

Наши адвокаты могут предоставить экстренную консультацию в течение одного года по предварительно заключенному договору. Договор можно оформить онлайн в электронном виде или с использованием ЭЦП. Вы можете распечатать его основную часть и использовать в общении с представителями государственных учреждений и органов. В приложении будут указаны примерные расценки на другие виды правовой помощи.

В 80% случаев проблема разрешается после получения экстренной профессиональной консультации. Если необходимо немедленно получить консультацию, пишите сразу на +380504776383 в Telegram.

Консультацию предоставляет адвокат со стажем военной службы в Военной прокуратуре Луганского гарнизона и Внутренних войсках, бывший следователь прокуратуры, прокурор по надзору за специальными подразделениями Службы безопасности Украины и органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с организованной преступносностью и коррупцией, бывший директор регионального центра бесплатной помощи Министерство юстиции Александр Николаевич Евсютин (www.evsutin.com).

© Если источник не указан, то авторское право принадлежит сайту donadvocat.com, прямая ссылка на который обязательна при копировании или использовании любых его материалов

E-mail:  [email protected]

ПРЕСС-ЦЕНТР TV    ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ON-LINE

Вернуться к списку статей